khi nào chia tay làm người yêu anh nhé

Kết quả tìm kiếm cho các bài viết được đánh dấu cùng từ khóa khi nào chia tay làm người yêu anh nhé

Hashtag: #khi nào chia tay làm người yêu anh nhé


Ngày 02 tháng 04 năm 2017      Tâm sự

- Nếu biết người ta không thực lòng yêu mày thì mày có còn yêu người ta không?- Tất nhiên là có!- [.....]- Tao đang yêu một người không hề yêu tao, chứ có yêu dù không thực lòng cũng đã tốt mày ơi. Nó nhìn tôi rồi im không nói gì nữa, mọi thứ xung quanh [...]