Tôi có một ước mơ

Kết quả tìm kiếm cho các bài viết được đánh dấu cùng từ khóa Tôi có một ước mơ

Hashtag: #Tôi có một ước mơ


Ngày 03 tháng 04 năm 2017      Tâm sự

Từng muốn viết một bộ tiểu thuyết ngắn dành riêng cho em, nhưng ngẫm lại khả văn chương mình tệ quá, cố gắng viết 1 bài ngắn cũng đã khó lắm rồi. Nên lại cất hết vào một ngăn chứa ước mơ để dành sau này đọc lại và biết mình từng có ước mơ như thế :) Đúng là ước mơ thì không ai [...]