đời là bể khổ

Kết quả tìm kiếm cho các bài viết được đánh dấu cùng từ khóa đời là bể khổ

Hashtag: #đời là bể khổ


Ngày 03 tháng 02 năm 2018      Tâm sự

Những bậc trí giả thường nói rằng: “Đời là bể khổ”, con người dù là ai cũng đều không thoát khỏi cái “khổ” này. Kỳ thực, nếu thay đổi cách nhìn, sẽ thấy rằng nó lại là thứ nguyên liệu tốt để tôi luyện ra một con người trưởng thành. Dù ai đó đi xe giá lên [...]