ép rượu bia

Kết quả tìm kiếm cho các bài viết được đánh dấu cùng từ khóa ép rượu bia

Hashtag: #ép rượu bia


Ngày 31 tháng 05 năm 2017      Góc nhìn

Ở Việt nam, chắc không ai lạ lẫm gì với văn hóa "ép" hay "mời" rượu bia, dù là trong bàn tiệc hay bữa nhậu. Nó quen thuộc tới mức "dân gian" có một số câu nói vui về chuyện này như "rượu bất khả ép, ép bất khả từ" hay "ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép bia". Mặc dù là người Việt nam, sinh [...]